Analize bezbednosti i konsalting

Mi brinemo o Vama

Bezbednosti i konsalting

Segura vrši detaljne bezbednosne procene sa predlogom sistema obezbeđenja u skladu sa savremenim međunarodnim standardima i kriterijumima

Za potrebe klijenata, Segura vrši preliminarne i detaljne bezbednosne procene sa predlogom organizacije sistema obezbeđenja u skladu sa savremenim međunarodnim standardima i kriterijumima.

Te aktivnosti uključuju najoptimalnija rešenja fizičkog obezbeđenja, elektronskog i CCTV nadgledanja u bilo kojoj pojedinačnoj situaciji.

Specijalni zahtevi klijenta se temeljno razmatraju, na osnovu čega se rade ekspertiza i savetovanje u vezi sa fizičkim obezbeđenjem, PPZ-om i svim drugim, neophodnom vidovima zaštite.

Analize su zasnovane na utvrđenim činjenicama, predstavljene su nizom pismenih izveštaja i namenjene su identifikaciji svih rizika, a naročito skrivenih opasnosti koje mogu ozbiljno ugroziti funkcionisanje kompanije.

Konsalting Segure

Je razvio i informacionu mrežu za pribavljanje podataka na osnovu kojih po zahtevu Klijenata vrši:

  • Proveru pojedinaca pre zapošljavanja
  • Analizu poslovne sposobnosti kompanija i pojedinaca
  • Opšte i Specijalizovane istrage


Detaljne Analize bezbednosti i konsalting

Ukoliko imate bilo kakvo pitanje, budite slobodni da nas kontaktirate putem email-a u bilo koje doba dana i noći..
Kontaktiraj nas