Fizičko Obezbeđenje

fizičko obezbeđenje - usluge fizičkog obezbeđenja – zaštita imovine i lica

Fizičko Obezbeđenje

Usluge fizičkog obezbeđenja - zaštita imovine i lica obuhvataju tradicionalne vidove statičkog obezbeđenja objekata kao što su banke, hotelski, industrijski, poslovni i prodajni objekti, ambasade i rezidencijalni objekti.

S obzirom da služba obezbeđenja odražava imidž ne samo Segure, već i kompanije koju štiti, ukupan izgled i ponašanje naših službenika jednako su važni kao i kvalitet njihove obuke i oprema.


 • Dužnosti zaštite imovine i lica

  su naš osnovni ali ne i jedini zadatak – Segurini službenici su uvek na raspolaganju i spremni da pomognu Korisnicima naših usluga u svim vanrednim situacijama..

 • Uvođenjem jasnih procedura rada i izradom pravilnika

  o unutrašnjem redu, radu i disciplini, službenici obezbeđenja Segure sprečili su veliki broj krađa, oštećenja i otuđenja imovine, nesavesnog i nezakonitog rada, požara, poplava i sličnih incidentnih situacija.

 • Svi objekti fizičkog obezbeđenja

  su sredstvima komunikacije (mobilna telefonija, radio veza) sa našim Operativnim Centrom koji koordinira i prati rad svakog službenika 24h dnevno.

 • Fizičko obezbeđenje

  kao jedan od osnovnih vidova obezbeđenja, usaglašava se u skladu sa planom obezbeđenja, bezbednosnim procenama i specifičnim zahtevima korisnika.