Alarm i Video monitoring

Mi brinemo o Vama.

Podrazumeva praćenje aktivacije alarma na štićenom objektu, proveru događaja i dalje reagovanje na osnovu dobijenih informacija, a sve to preko Segurinog monitoring centra.

Kako funkcioniše?

Ukoliko želite da obezbedite stan, kuću ili poslovni prostor, inženjeri kompanije Segura Solutions će doći i instalirati paket opreme alarmnog sistema u Vašem objektu.

Sistem se zatim povezuje na naš monitoring centar u kome se stanje na objektu prati 24 časa dnevno.

U zavisnosti od individualnih potreba naših korisnika, pored usluge alarm monitoringa pružamo i uslugu alarm monitoringa sa uslugom video verifikacije alarmnog događaja.

Monitoring centar

Njegova uloga je praćenje i koordinacija svih sistema tehničke zaštite, alarmnih sistema i sistema video nadzora, GPS sistema vozila naših klijenata, mobilnih i interventnih ekipa, stalna veza sa našim službenicima obezbeđenja, kao i, ukoliko je to potrebno, komunikacija sa javnim službama, kao što su policija, vatrogasna služba, hitna pomoć i slično.